Likvidace odpadu

Verze pro tisk

Při stěhování, přemísťování, vyklízení sklepů a půd, uklízecích a výrobních pracích vzniká mnoho nepotřebného odpadu. Naše firma se postará o jeho separaci a likvidaci.
Likvidujeme a separujeme veškerý odpad. Smíšený komunální odpad, stavební suť, zeminu a kamenivo, průmyslový, výrobní a domovní odpad.

Veškeré práce poskytujeme na základě zákona o odpadech a podle platných norem, předpisů.
K naší práci používáme speciální techniku a dopravní prostředky určeny přímo na tříděný odpad. Manipulujeme bezpečně s veškerým odpadem a dbáme na bezpečnost lidí i prostředků při jeho likvidaci. Nebudete mít starosti ani žádnou práci s odpadem. O vše se postará naše firma a naši spolehliví zaměstnanci.