PO a BOZP

Verze pro tisk

Při všech výrobních i nevýrobních provozech v jakékoliv firmě a společnosti poskytujeme služby v oblasti Požární Ochrany a Bezpečnosti a Ochrany Zdraví při Práci. Máme v těchto oblastech hodně zkušeností a naši pracovníci jsou v tomto oboru vyškolení. Procházejí různými školeními a znají nejmodernější metody Požární ochrany i Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V oblasti Požární ochrany provádíme preventivní požární prohlídky, školení zaměstnanců a jejich odbornou přípravu, poskytujeme také její poradenství. Zpracováváme dokumentaci k Požární ochraně a to např. požární řády, poplachové směrnice nebo dokumentaci k zdolávání požárů.

Ke každé prováděné práci musí být zajištěna její bezpečnost a ochrana zdraví všech pracujících. Pomáháme vyhledávat rizika, provádíme prověrky k Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nebo školení zaměstnanců. Ke všem těmto službám zpracováváme detailní dokumentaci.