Přeprava finančních hotovostí a cenin

Verze pro tisk

Přepravy finanční hotovosti jsou realizovány zvlášť odpovědně vybranými zaměstnanci, kteří jsou v naší  společnosti v dlouhodobém pracovním poměru a pro tuto činnost jsou speciálně cvičeni a pravidelně prověřováni.  Objem převážených finančních prostředků je do max. výše 5 milionů korun.

Přepravy finanční hotovosti se provádí buď bez účasti klienta, to jsou výhradně zaměstnanci naší společnosti nebo za účasti klienta jako ozbrojený doprovod. Naše společnost nese plné záruky za přepravovanou hotovost, a to od okamžiku jejich převzetí, až do okamžiku předání adresátovi.

Způsob přepravy finanční hotovosti, počty ozbrojených zaměstnanců a počet vozidel jsou kromě zohlednění požadavků klienta, vždy dány smluvními podmínkami pojišťovny
a vnitřními předpisy naší společnosti. Přepravy jsou realizovány pro klienta na základě  obchodní smlouvy na delší časové období nebo jednorázově na základě objednávky.