Pult centralizované ochrany – PCO

Verze pro tisk

Pult centralizované ochrany (PCO) je specializované pracoviště s 24 hodinovým provozem a se zvláštním režimem v rámci dodržování veškerých předpisů pro nakládání s citlivými údaji. Pracoviště PCO je vybaveno nejmodernější technologií centrálního vyhodnocování monitorovaných objektů (s využitím všech dostupných typů přenosu od telefonní linky přes GSM, SMS, GPRS). Smlouvou o připojení na PCO je klientům poskytována jistota při řešení případných pojistných událostí v rámci pojistné smlouvy.

Působnost PCO

Působnost PCO je celoplošná po celém území České republiky. K objektům, jež jsou mimo zónu výjezdu vlastní zásahové jednotky, vyjíždí místně smluvně zajištěné zásahové skupiny. 

Základní nabídka služeb PCO

 • dálkový monitoring EZS (elektronickou zabezpečovací signalizací)
 • dálkový monitoring EPS (elektronickou požární signalizací)
 • dálkový monitoring CCTV (kamerovým systémem)
 • kontrola stavu objektu výjezdovou jednotkou
 • zajištění pachatele výjezdovou jednotkou
 • kontrola pohybu osob (zaměstnanců) v objektu
 • zajištění objektu proti vzniku dalších škod
 • služba TÍSEŇ - rychlé přivolání pomoci

Využití v dopravě

 • střežení automobilů pomocí sytému GPS
 • navigování zásahové jednotky k vozidlu

Jiná využití

 • dálkové ovládání topení
 • hlídání teploty chladicích zařízení
 • chod záložních agregátů
 • monitoring klimatizace, vzduchotechniky, elektrické, telekomunikační, počítačové sítě

Důležitou podmínkou efektivní činnosti PCO je spolupráce s útvary zásahových skupin, které provádějí na podnět operátorů PCO výjezdy ke střeženým objektům. Dle charakteru a dostupnosti objektu se příslušníci zásahových skupin snaží po iniciaci z PCO dorazit k objektu v co nejkratším možném čase.