Správa objektů a budov

Verze pro tisk

Svým klientům poskytujeme správu objektů a budov. Naše služby mohou využít právnické i fyzické osoby. Mezi nejžádanější služby správy objektů a služeb patří obstarávání záležitostí spojených se správou domu nebo jakékoliv budovy. Je to např. zajištění klidného a stálého provozu, údržba a opravy budov, zajištění úklidů v okolí domů a budov, řešení a odstraňování havarijních stavů, zajištění revizí a mnoho dalších, také administrativních služeb. Dále pak poskytujeme např. poradenství při koupi a prodeji nemovitosti včetně zajištění všech potřebných dokumentů nebo zaměření revitalizace budov.
Ve všech potřebných krocích ohledně správy objektů a budov vám rádi pomůžeme a poradíme.